Facebook Twitter
linkzod.com

Tầm Quan Trọng Của Các Từ Khóa Trong Các Liên Kết đến Trang Web Của Bạn

Đăng trên Tháng Tám 13, 2021 bởi Young Magnan

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là một thủ tục rất phức tạp. Đó là một quá trình dài hạn thường sẽ không bao giờ tạo ra kết quả mà bạn có thể thấy trong ngày hoặc vài tháng. Đến bây giờ, bạn có thể đã nghe về tầm quan trọng của việc đưa các trang web khác liên kết với bạn để bạn có thể tìm thấy một vị trí cao hơn trong các công cụ tìm kiếm. Bạn đã liệt kê các trang web của mình trong một số thư mục và cũng nhận được một vài liên kết khác đến trang web của bạn.

Nhưng dừng lại ngay tại đây. Làm thế nào được kết nối với trang chủ của bạn? Có phải mọi người chỉ sử dụng một www đơn giản? "Yourdomain". Com cho kết nối? Hay liên kết được nhúng trong tên công ty của bạn? Nếu cuối cùng bạn sẽ mất các điểm có giá trị trong thứ hạng công cụ tìm kiếm của mình. Để nhận hoàn thành 'điểm' từ một công cụ tìm kiếm để có một siêu liên kết đến trang web của bạn, liên kết phải được nhúng trong các từ khóa cụ thể.

Từ khóa? Từ khóa nào? Mọi người đang tìm kiếm những thứ liên quan đến trang web của bạn như thế nào? Hầu như không ai săn lùng công ty của bạn bằng tên doanh nghiệp khi thực hiện tìm kiếm trong các công cụ tìm kiếm. Các cá nhân đang tìm kiếm một cái gì đó đặc biệt và công cụ tìm kiếm cuối cùng sẽ hiển thị một liên kết đến trang web của bạn nếu nó liên quan đến cụm từ tìm kiếm với trang web của bạn. Nếu nó không liên kết một từ khóa với trang web của bạn, nó sẽ không hiển thị URL cho trang web của bạn và bạn đang bỏ lỡ lưu lượng truy cập.

Bạn sẽ cần tạo một chiến lược từ khóa để tối ưu hóa trang web của bạn và các liên kết đối tác cho các công cụ tìm kiếm. Từ khóa sẽ cần được tìm thấy trong trang web của bạn. Đảm bảo có đủ văn bản với các cụm từ khóa quan trọng. Nói chuyện với bạn bè, thành viên gia đình và khách hàng để tìm hiểu những thuật ngữ tìm kiếm họ sẽ sử dụng và cách liên quan đến tổ chức của bạn và trang web của bạn. Đây có thể là thông tin hữu ích trong nghiên cứu của riêng bạn.

Bây giờ khi bạn truy cập liên kết trao đổi với các trang web khác, hãy sử dụng các từ khóa đó. Hãy để các trang web khác liên kết với bạn với các từ khóa này và liên kết được nhúng vào các từ khóa này. Đây là một phần quan trọng cho thành công của công cụ tìm kiếm của bạn.